• INFO
 • Struktur Jabatan

Struktur Jabatan

Kampus Induk

 1. Pejabat Pendaftar

 2. Bahagian Sumber Manusia
  a)  Unit Komunikasi Korporat
  b)  Unit Pengambilan & Pembangunan Staf
  c)  Unit Perkhidmatan & Saraan
  d)  Unit Pembangunan Organisasi
  e)  Unit Kemajuan Kerjaya
  f)  Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf

 3. Bahagian Pengurusan Akademik
  a)  Unit Senat
  b)  Unit Pengambilan Pelajar
  c)  Unit Peperiksaan & Pengijazahan
  d)  Unit Rekod Pelajar

 4. Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT

 5. Pusat Transformasi Insan

 6. Seksyen Pengurusan IPPT

Kampus Kejuruteraan

 1. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 2. Bahagian Pengurusan Akademik

Kampus Kesihatan

 1. Pejabat Timbalan Pendaftar Kanan
 2. Unit Pengambilan, Kemajuan Kerjaya & Pembangunan Organisasi
 3. Unit Pengurusan Akademik & Perhubungan Antarabangsa
 4. Unit Perkhidmatan & Saraan
 5. Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf
 6. Unit Pembangunan Staf
 7. Pusat Transformasi Insan
 8. Unit Pengurusan Siswazah & Antarabangsa