• INFO
 • Struktur Jabatan

Struktur Jabatan

Kampus Induk

 1. Pejabat Pendaftar

 2. Bahagian Sumber Manusia
  a)  Unit Komunikasi Korporat
  b)  Unit Pengambilan & Pembangunan Staf
  c)  Unit Perkhidmatan & Saraan
  d)  Unit Pembangunan Organisasi
  e)  Unit Kemajuan Kerjaya
  f)  Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf

 3. Bahagian Pengurusan Akademik
  a)  Unit Senat
  b)  Unit Pengambilan Pelajar
  c)  Unit Peperiksaan & Pengijazahan
  d)  Unit Data & Rekod Pelajar

 4. Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT

 5. Pusat Transformasi Insan

Kampus Kejuruteraan

 1. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 2. Bahagian Pengurusan Akademik

Kampus Kesihatan

 1. Pejabat Timbalan Pendaftar Kanan
 2. Unit Pengambilan, Kemajuan Kerjaya & Pembangunan Organisasi
 3. Unit Pengurusan Akademik & Perhubungan Antarabangsa
 4. Unit Perkhidmatan & Saraan
 5. Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf
 6. Unit Pembangunan Staf
 7. Pusat Transformasi Insan
 8. Unit Pengurusan Siswazah & Antarabangsa