• "Jika kita perlu belajar maka lakukanlah dengan bertanya
  kepada orang sekeliling termasuk rakan setugas mahupun mereka
  yang lebih berpengalaman . Lakukanlah setiap tugas dengan
  kaedah yang betul dan bersistematik".

  Dr. Hj. Musa Ali (Pendaftar USM)
Unit Pelan Strategik dan Pelan Penggantian

Unit Pelan Strategik dan Pelan Penggantian

Aras 5, Pejabat Pendaftar, USM Pautan
Unit Pentadbiran dan Governans

Unit Pentadbiran dan Governans

Aras 5, Pejabat Pendaftar, USM Pautan
Pasukan Petugas Penyampaian Perkhidmatan

Pasukan Petugas Penyampaian Perkhidmatan

Aras 5, Pejabat Pendaftar, USM Pautan
 • Unit Pelan Strategik dan Pelan Penggantian
 • Unit Pentadbiran dan Governans
 • Pasukan Petugas Penyampaian Perkhidmatan
 • Unit Pelan Strategik dan Pelan Penggantian

  Aras 5, Pejabat Pendaftar,
  USM

  Pautan

 • Unit Pentadbiran dan Governans

  Aras 5, Pejabat Pendaftar,
  USM

  Pautan

 • Pasukan Petugas Penyampaian Perkhidmatan

  Aras 5, Pejabat Pendaftar,
  USM

  Pautan

 • Unit Pelan Strategik dan Pelan Penggantian
 • Unit Pentadbiran dan Governans
 • Pasukan Petugas Penyampaian Perkhidmatan

Facebook

Pautan Facebook..