STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR JABATAN

Kampus Induk

1.  Pejabat Pendaftar

2.  Bahagian Sumber Manusia

 1. Pejabat Pengarah
 2. Unit Komunikasi Korporat
 3. Unit Pengambilan & Pembangunan Staf
 4. Unit Perkhidmatan & Saraan
 5. Unit Pembangunan Organisasi
 6. Unit Kemajuan Kerjaya
 7. Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf

3.  Bahagian Pengurusan Akademik

 1. Seksyen Senat
 2. Seksyen Pengambilan Pelajar
 3. Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
 4. Seksyen Data & Rekod Pelajar

4.  Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT

5.  Pusat Transformasi Insan

Kampus Kejuruteraan 

1.  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
2.  Bahagian Pengurusan Akademik

Kampus Kesihatan 

1.  Pejabat Ketua Jabatan
2.  Seksyen Pengambilan, Kenaikan Pangkat & Pembangunan Staf
3.  Seksyen Pentadbiran & Kemudahan Universiti
4.  Seksyen Perkhidmatan & Saraan
5.  Seksyen Pengurusan Akademik & Perhubungan Antarabangsa

PENGURUSAN TERTINGGI

Sila klik pada rajah di bawah untuk paparan yang lebih baik.

 carta2018a

DIREKTORI

Sila klik pada pautan di bawah untuk menghubungi pegawai-pegawai Jabatan Pendaftar : 

 1.  Jabatan Pendaftar Kampus Induk
 2. Pejabat Pendafar Kampus Kejuruteraan
 3. Pejabat Pendaftar Kampus Kesihatan
 4. Pusat Transformasi Insan