BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT (BPM&ICT)

FUNGSI

FUNGSI & PERANAN

 1. Teknologi Pentadbiran
  • Teknologi (Peralatan, mesin, pemprosesan, aliran kerja, tools & aplikasi)
  • Teknologi Pentadbiran Sumber Manusia
  • Teknologi Pentadbiran Akademik & Pelajar
  • Teknologi Penyampaian Awam
  • Khidmat Teknologi & Teknik
 2. Server & Infostruktur
  • Server
  • Rangkaian
  • Infrastruktur
  • Makmal
  • Sistem Operasi
  • Perisian
 3. Publisiti Digital
  • Portal Web
  • Laman Web
  • Pusat Sumber
  • Penerbitan Digital
 4. Pangkalan Data
  • Pengumpulan & Analisis Keperluan
  • Konsep Pangkalan Data
  • Rekabentuk & Struktur Senibina
  • Pemetaan Model Data
  • Implimentasi Sistem Pangkalan Data
  • Pengurusan Transaksi Jelas
  • Fasaliti Baik Pulih & Sandaran Data
  • Kawalan Data & Pengguna
  • Keselamatan Pangkalan Data
 5. Aplikasi Sistem - Dalaman
  • Rekabentuk, Pembangunan & Implimentasi Aplikasi Sistem Baru Mengikut Keperluan & Permintaan
  • Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Sedia Ada
 6. Perkhidmatan Teknikal & ICT
  • Perkhidmatan Telesidang Bangunan Canselori
  • Pengurusan dan penyelenggaraan alatan ICT
  • Khidmat nasihat ICT
  • Instalasi perisian
  • Penyelenggaraan rangkaian dalaman
  • Daftar IP server, printer, mesin fotostat dan komputer staf

TELESIDANG

TATACARA TEMPAHAN TELESIDANG

40

MySMS BLAST

TATACARA PERMOHONAN SMS BLAST

Tatacara Permohonan "AKAUN SMS Blast"

 1. Menulis surat permohonan akaun secara rasmi kepada PENDAFTAR (Jabatan Pendaftar) dengan menyatakan justifikasi keperluan organisasi tersebut dalam penggunaan perkhidmatan SMS blast ini.
 2. Setelah diluluskan, akaun baru akan dibuka untuk kegunaan PTJ tersebut.
 3. Akaun yang didaftarkan adalah akaun berasaskan keperluan organisasi/jabatan, bukan individu.
 4. Pentadbir yang boleh dihubungi :
  • Pegawai Teknologi Maklumat (Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT), di sambungan 2424 atau e-mel : azlindar@usm.my bagi hal ehwal konfigurasi dan panduan penggunaan.
  • Penolong Pendaftar (Pejabat Pendaftar), di sambungan 2422 atau emel rozie@usm.my bagi hal ehwal yang melibatkan kos dan peruntukan kewangan bagi setiap akaun PTJ.
 5. Pengguna/PTJ akan diberi maklumat akaun dan manual pengguna untuk tindakan.
 6. Latihan disediakan mengikut permintaan pengguna.

Tatacara Permohonan "Tambahan KREDIT SMS"

 1. Permohonan tambahan kredit SMS boleh dibuat menerusi email kepada Timbalan Ketua Pegawai Maklumat, Pn. Roshita Shariff (roshita@usm.my) , cc azlindar@usm.my dan rozie@usm.my
 2. Nyatakan justifikasi keperluan tambahan tersebut seperti tujuan, bilangan SMS yang diperlukan dan juga tarikh Blast SMS.
 3. Lot pukal adalah 500/sms

Dasar & Tatacara Penggunaan
Dari segi operasi dan tatacara, wajar dan hendaklah PTJ :-

 1. Bagi urusan rasmi universiti sahaja.
 2. Penggunaan secara berhemah dan berjimat sejajar dengan dasar kewangan USM dan Kerajaan.
 3. Kredit secara pukal dengan lot : 500 unit.
 4. Akaun dan password hendaklah dikawal dan tadbir secara selamat dan tidak terjatuh ke pihak ketiga dan jika berlaku kehilangan, hendaklah melaporkan segera kepada Pentadbir (ext 2424) bagi tujuan reset password.
 5. Setiap penggunaan akan didaftar dan direkodkan atas nama PTJ bagi tujuan Akaun dan Audit.

DIREKTORI

PENTADBIRAN & PENGURUSAN BPM&ICT

Puan Roshita Binti Shariff
Timbalan Ketua Pegawai Maklumat
04-653 2485/6293
roshita@usm.my

Puan Azlinda Binti Romli
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
04-653 2424
azlindar@usm.my

Nuralisa Binti Md. Hassan
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
04-653 6281
nuralisa@usm.my

Puan Umi Shuhada Binti Jaafar
Pegawai Teknologi Maklumat
04-653 2734
umishuhada@usm.my

Encik Wan Shahrul Nizam Bin Shamsuddin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
04-653 2591
wan_shahrul@usm.my

Puan Shareemah Binti Mohd Azlan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
04-653 2452
shareemah@usm.my

Mohd Ruzawani Azrul Bin Ramli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
04-653 6738
ruzawani@usm.my

Mohd Jefri Bin Abu Bakar
Pereka
04-653 6122
jefri@usm.my

Encik Azhar Bin Sleman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
04-653 2339
azhar_sleman@usm.my

Encik Nor Afendi Bin Abd Rozak @ Razak
Juruteknik Komputer
04-653 2339
afendi@usm.my

Encik Saiful Baharin Bin Abu Bakar
Pembantu Operasi
04-653 2339
saiful_baharin@usm.my