• 124

 • 123

 • 109

 • 40

PEJABAT PENDAFTAR

PENGENALAN

JABATAN PENDAFTAR SEBAGAI MODEL RUJUKAN

Komitmen kepada budaya kerja yang cekap dan berkesan melalui penambahbaikan yang berterusan telah menjadikan Jabatan Pendaftar sebagai tempat rujukan universiti dan agensi luar dari seluruh negara.  Kecemerlangan dan kualiti perkhidmatan ini telah terbukti dan sering dijadikan contoh sebagai sebuah institusi yang terus memimpin dan menginovasi agensi lain ke arah kecemerlangan.

TADBIR URUS YANG CEKAP

Pejabat Pendaftar telah melaksanakan proses penyampaian perkhidmatan secara berkesan untuk menepati petunjuk prestasi utama yang telah ditetapkan oleh universiti. Sehubungan itu, kualiti dan kecemerlangan tadbir urus yang baik sentiasa diberi keutamaan dan perhatian supaya dapat memberikan kepuasan hati kepada pelanggan.  Proses kerja yang jelas dan berstruktur dan penambahbaikan secara berterusan telah dibuat untuk mengurangkan aduan negatif yang sama supaya tidak berulang.

Pejabat Pendaftar sentiasa membuat penambahbaikan secara berterusan fungsi utama seksyen-seksyen yang ada supaya sentiasa releven dan memberikan pulangan yang terbaik kepada kualiti perkhidmatan dan pentadbiran.

 

PERANAN & FUNGSI

PERANAN & FUNGSI

   1.   Pentadbiran 
 
  • Dasar dan Governan Pendaftar
  • Urusan Pelantikan Timbalan Naib Canselor (TNC) USM
  • Urusan Pelantikan Pentadbiran (Pengarah Kampus/Penyelaras/Ketua Jabatan/Penggawa/Penolong Penggawa/Pengerusi Rancangan/Pengurus Program)
  • Urusan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Pengurusan Pusat Pengajian/Pusat
  • Mesyuarat Lembaga Gabenor USM (LGU)
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Operasi USM (JKPO)
  • Mesyuarat Exco Pendaftar
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)
   2.   Pengurusan Operasi Jabatan
 
  • Hebahan Pendaftar & Pekeliling Pendaftar
  • Pengurusan Mel Sentral
  • Pengurusan Kenderaan Jabatan
  • Penyediaan Laporan Tahunan Jabatan Pendaftar
  • Penyelaras Latihan Warga Jabatan Pendaftar
   3.   Pengurusan Kewangan & Aset
 
  • Mentadbir & mengawal hal ehwal kewangan Jabatan
  • Mentadbir dan mengurus perolehan, sebutharga dan tender Jabatan termasuk waran penerbangan
  • Mengawal aset & harta jabatan termasuk inventori, audit dan verifikasi stok
  • Mentadbir dan menyelenggara akaun serta laporan kewangan Jabatan
  • Menyedia belanjawan tahunan dan jangka panjang serta permohonan peruntukan tambahan
  • Mentadbir tabung enterprise  termasuk pelan pembangunan
  • Mentadbir bil-bil telekomunikasi termasuk bayaran dan kutipan
  • Pengurusan Audit Kewangan dan Aset

DIREKTORI

DIREKTORI PEJABAT PENDAFTAR

   1.   Pengurusan Utama
 
  • Profesor Dato' Dr. Abd Aziz Bin Tajuddin
   PENDAFTAR
   04-6533111
   draat@usm.my  

  • Puan Nooriezhan Binti Lahazan
   Setiausaha Eksekutif Kanan
   04-6533111
   nooriezhan@usm.my 

   2.   Pentadbiran & Operasi
 
  • Puan Nurul Nur Farhana Binti Yahya
   Penolong Pendaftar
   04-6532418
   farhana@usm.my

  • Encik Zulkipli Bin Mat
   Penolong Pegawai Tadbir Kanan
   04-6532416
   zulkipli@usm.my 

 
   3.   Operasi
 
  • Pengurusan Mel Sentral - 04-6533034/2410

  • Pengurusan Kenderaan Jabatan - 04-6533007

Berita & Informasi

46 PROFESOR DIPILIH SECARA E-UNDI SEBAGAI AHLI SENAT USM 2017-2020

USM, PULAU PINANG – Pemilihan Profesor sebagai Ahli Senat Universiti Sains Malaysia (USM) bagi tahun 2017-2020 telah diadakan pada 3 Ogos 2017 secara talian elektronik e-Undi Senat mulai jam 9:00...

JAMUAN RAYA USM ‘17: MAJLIS RUMAH TERBUKA SATU KEUNIKAN BUDAYA PENUH KEHARMONIAN

Negara kita Malaysia amat dikenali di mata dunia bukan sahaja disebabkan oleh kepelbagaian flora dan faunanya tetapi juga masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera.Negara kita Malaysia...

UNIVERSITI GALAK WARGANYA MEMBUDAYAKAN INOVASI

UNIVERSITI GALAK WARGANYA MEMBUDAYAKAN INOVASI

 Gambar : Profesor Dato’ Dr. Abd. Aziz Tajuddin menyampaikan hadiah kepada pemenang. USM, PULAU PINANG, 19 Julai 2017 – Kumpulan Protech dan Galaksi R-3 dari Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT),...

PEJABAT PENDAFTAR USM TERIMA LAWATAN KERJA DAN PENANDAARASAN DARI KUIPs

PEJABAT PENDAFTAR USM TERIMA LAWATAN KERJA DAN PENANDAARASAN DARI KUIPs

PULAU PINANG, 20 Julai 2017 – Pejabat Pendaftar Universiti Sains Malaysia (USM) baru-baru ini menerima lawatan kerja dan penandaarasan dari delegasi Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) seramai 15 orang terdiri...

NAIB CANSELOR USM DIANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DARI KEELE UNIVERSITY UK

NAIB CANSELOR USM DIANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DARI KEELE UNIVERSITY UK

STAFFORDSHIRE, ENGLAND, 14 Julai 2017 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr. Asma Ismail telah terpilih untuk menerima Ijazah Kehormat dari Keele University UK dalam majlis konvokesyen...

USM DI KEDUDUKAN #264 DALAM QS-WUR: PENCAPAIAN TERBAIK DALAM TEMPOH LIMA TAHUN

USM DI KEDUDUKAN #264 DALAM QS-WUR: PENCAPAIAN TERBAIK DALAM TEMPOH LIMA TAHUN

Senarai terkini QS World University Rankings (QS-WUR) 2017/2018 meletakkan Universiti Sains Malaysia (USM) pada kedudukan nombor #264. Ini adalah peningkatan yang besar (66 posisi) bagi pencapaian universiti di dalam senarai...

PROGRAM SALAM SAHUR DEKATKAN PELAJAR DENGAN MASYARAKAT

PROGRAM SALAM SAHUR DEKATKAN PELAJAR DENGAN MASYARAKAT

PULAU PINANG, 5 Jun 2017 - Program Salam Sahur 2017 Universiti Sains Malaysia (USM) seperti tahun-tahun sudah pada bulan Ramadhan, membuka peluang kepada sukarelawan pelajar dan staf bersama-sama menzahirkan semangat...

PENGURUSAN TERTINGGI SOKONG KEMPEN ‘BERMULANYA DI SINI AKU BERHENTI…’

PENGURUSAN TERTINGGI SOKONG KEMPEN ‘BERMULANYA DI SINI AKU BERHENTI…’

USM, PULAU PINANG, 31 Mei 2017 – Tarikh 31 Mei pada setiap tahun, seluruh dunia meraikan World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan pada tahun ini, Universiti...

eplannerkonvoPohonstedstkeRecruITstoranfailixICON DIREKTORI emelxICON CAMPUS ONLINE