NC USM diberi penghormatan apabila dilantik

NC USM diberi penghormatan apabi