KEMASKINI HRMIS 2.0

PANDUAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT REKOD PERIBADI MELALUI HRMIS 2.0 BAGI STAF USM