• AKTIVITI
  • Anugerah Sanggar Sanjung

Anugerah Sanggar Sanjung

ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG
MAJLIS ANUGERAH SANGGAR SANJUNG (MASS)

Anugerah Pentadbir Cemerlang mula di perkenalkan pada tahun 2008 dan dilaksanakan penganugerahannya dalam Majlis Anugerah Sanggar Sanjung (MASS). Pentadbir yang cemerlang didefinisikan sebagai seorang staf yang mempamerkan keunggulan dalam prestasi kerja melalui implementasi kompetensi generik dan fungsian secara menyeluruh dan konsisten. Pentadbir cemerlang juga diertikan sebagai seorang yang dinamik dalam usaha dan penjanaan idea, penggerak transformasi serta mempamerkan ciri-ciri kepimpinan yang jitu dan boleh dicontohkan sebagai Role Model atau, berpotensi tinggi untuk diserlahkan ke peringkat yang lebih tinggi melalui asas-asas kecemerlangan yang telah dipamerkan oleh individu.

Adalah menjadi hasrat Universiti untuk memberi insentif dan pengiktirafan kepada Staf Pentadbiran Universiti sebagai galakan untuk terus memacu keberkesanan dan kecemerlangan pengurusan dan pentadbiran dan terus komited kepada agenda transformasi pentadbiran dan pengurusan Universiti.

1ajksanggarsanjung